Zásady ochrany osobných údajov
a spracovania súborov cookies

Kto sme?

Sme stolárskou firmou zaoberajúcou sa výrobou nábytku primárne do interiérových priestorov. Adresa našej webovej stránky je: https://www.klasik.sk/. Ako správcovia vašich osobných údajov sa riadime nariadeniami Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), zároveň v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „Zákon“.

V zmysle paragrafu 44 Určenie zodpovednej osoby, nemáme povinnosť túto stanoviť vzhľadom na rozsah a predmet našej činnosti. Pokiaľ máte ako dotknutá osoba akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, napíšte na adresu sluka@klasik.sk, prípadne nás navštívte osobne na adrese sídla. Dotknutou osobou sa rozumie návštevník webovej stránky, príp. fyzická osoba, ktorá prevádzkovateľovi poskytla svoje osobné údaje.

Právny základ

Prevádzkovateľ webu je oprávnený spracúvať osobné údaje len vtedy, ak mu to povoľuje niektorý z právnych základov zavedený GDPR. Pri spracúvaní osobných údajov vychádzame z viacerých právnych základov:

– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

– spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ ako tretia strana.

Spracovanie osobných údajov na účely kontaktného formulára

Rozsah spracúvaných údajov: meno, e-mail, telefónne číslo (nepovinný údaj), odpoveď na prieskum, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, IP adresa používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Komentáre slúžia na zasielanie otázok, resp. podnetov týkajúcich sa služieb, ktoré poskytujeme. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vyplnenia kontaktného formulára kedykoľvek odvolať a to písomne, teda e-mailom alebo telefonicky do sídla firmy podľa kontaktných údajov v päte webovej stránky.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné a uchovávané jeden rok.

S kým zdieľame Vaše údaje?

Informácie z kontaktného formulára slúžia len na našu komunikáciu s Vami, prípadne na sledovanie štatistík poskytovaných službou Google Analytics. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vašim používaním nášho webového sídla sú: odkazujúca adresa URL, vaše rozlíšenie obrazovky, geografické začlenenie, čas strávený na príslušnej karte webu. Zanalyzované údaje nám spoločnosť Google sprístupňuje v anonymizovanej podobe, čím zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov (na základe certifikácie v rámci programu EU-US Privacy Shield).

Webová stránka používa súbory cookies na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality, ako aj zatraktívnenie webovej stránky, zapamätanie si používateľských nastavení a zhromažďovanie štatistických informácií o užívateľoch.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje dotknutých osôb iba počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na príslušný účel a v rozsahu odôvodnene potrebnom na dodržanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi?

– právo na prístup k osobným údajom

– právo na opravu osobných údajov

– právo namietať spracúvanie osobných údajov

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

– právo na výmaz osobných údajov –  netýka sa údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Všetky dotazy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mailové adresy, prípadne telefonicky na kontakty uvedené v päte webovej stránky.

Kam posielame Vaše údaje?

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Kontakt

Adresa:

Klasik – interier s.r.o.

Môťovská cesta 8451

960 01  Zvolen

IČO: 45521930 

Zápis v OR SR 18233/S.

Telefón:

0907 069 914

0907 768 195

Mail:

jakub.sluka@klasik.sk

petra.slukova@klasik.sk


Zásady ochrany

osobných údajov